Thursday, 24 October 2013

ANG 190 NA NAMATAY SA LINDOL NOONG MARTES, 15 NG OKTOBRE 2013 AY MGA WALANG PAKUNDANGAN, WALANG GALANG SA DIYOS, MGA HAYOP, MGA BASTOS! TAWANAN NATIN, Bwa ha ha ha ha ha!


by Dongski 2013

Giniba na nga ng Diyos ang mga Simbahang Roma Katolika sa Bohol at Cebu, dagsaan pang lalu ang pumupunta sa Mesa ng mga Pari at Obispo. Maawa naman kayo sa sarili ninyo!

Ang dahilan sa lindol ay ang pagrebelde ng mga tagaCebu at tagaBohol sa Diyos.

Unang Utos Ng Diyos “Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin.”
Pangalawa - “Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong si Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Nguni’t ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

‘Yang Ugok na si Pope Francis, nagsasabing huwag mawalan ng pagasa at buohin ang loob sa pagpanampalataya sa ebanghilyo ng Roma Katolika.  Mayabang pang sinabi na, “Mabuhay ang Filipino!” Ang mga Utak Dilis naman na mga Boholano at Cebuano, nagsisiksikan doon sa mga Simbahang nabuwal kahit may mga “Aftershocks” sasali sa Mesa.  Estatwa daw ni Birhen Maria ay hindi nagiba sa Basilica del Sto. Nińo, Cebu City, hala!

Ito ang website ko; http://www.dtcele.com.au

Ilang ulit ko nang sinasabi ang tungkol dito nguni’t ilan lang ba ang mararating ng pera kong ginagamit pang-advertise?  ‘Yong mga nakapagbasa sa mga artikulo ko, hanggang doon na rin lang sa kanila, hindi na pinapasa baka sisikat pa ako.  Tingnan mo nga ‘tong mga Gagong ‘to? Kaya ako nambabastos para makakarami!  Pero hindi ako bastos sa totoo lang.

‘Yang lindol, baha, sunog, aksidente, sakit, atbp. ay Parusa, hindi Pagsubok, Tanga! Kapag ikaw ay lalabag sa Una at Pangalawang Utos Ng Diyos, parurusahan ka hanggang sa anak ng iyong apo!

Ano ba ang kasalanan ng mga Boholano at Cebuano?

Pagsasamba at pagpi-Fiesta sa kanilang mga Santo at pagyuko sa rebulto ng mga ‘to!

Buwan sa Mayo, halos araw-araw may ibang Santo na ipinagdiwang ng Kapistahan sa iba’t ibang lungsod ng Bohol. May libreng tsibug at inuming nakakalasing, magtiyaga ka lang na pumunta sa iba’t ibang lugar.

Ito na nga ang sinasabi ng Biblia, “Huwag magkaroon ng mga diyus-diyus!” Sino bang mga kumag na ito na tinatratong Diyos? E, di sina Lorenzo Ruiz, San Pedro, San Pablo, San Juan, Birhen Maria, Immaculate Concepcion, Lady of Fatima, Lady of Guadalupe, Lady of the Rule, Lady of Peńafrancia, Lady of Mt. Carmel, St. Joseph, San Sebastian, St. Peregrine, St. Bernadette at marami pa!  Tingnan mo, nadadamay pa sina Pedro, Pablo, Juan, Maria at Joseph. Kawawa naman!

Sa Cebu, espesyal sina Sto. Nińo at Pedro Calungsod.

Bago ang Kapistahan, may pitong Biernes na pagnonovena, pagkatapos may procession. Sa Cebu, ipinaparada ang imahen ni Sto. Nińo na siyang tinatawag na “Sinulog.” Nagaganap itong Sinulog kada 3rd Sunday ng Enero.

O, ano sa palagay n’yo, ang mga gawain bang ito ay sapat na para magalit ang Diyos?

Ginagawa mo na ngang mga diyus-diyusan itong mga Santa at Santo kono at lumuluhod ka sa mga rebulto nila, pagkatapos hihirit ka pa? Nag-aalay ka ng kandila, nagbibigay ng barya, nagrorosaryo, umaawit ka pa, nagpapakain at nagsasabing “Amiiin” Bisaya ka, sasabihin mo pang iba ito?  Magagawa mo pang sabihing, “Sa Old Testament ‘yan, noon ‘yon, iba na ngayon”?

Hoy mga Bisaya, paabutin n’yo ng zero ang IQ n’yo ha, negative ‘yan mga Gago!

Nakakasakit ng damdamin, Bisaya rin ako, nag-iisang Propeta Ng Diyos Sa Buong Mundo, tinatawag pang “Moron”.  Wala raw akong pinag-aralan, samantalang nakapagtapos ako ng Civil Engineering sa University of the Visayas, Cebu City at take one ko lang ang Board Exam, wala akong pinag-aralan?

Kung sabagay, mga “Die Hard” na mga “Graduates” at mga estudyante sa Catholic Schools and Universities ang lumalait sa akin.  Ubos na nga’y English ko, dini-discriminate pa ako.  Masakit e, huh hu huh hu!

Kung ang mga namatay sa lindol ay mga Katoliko, di nasa Purgatoryo na sila ngayon kasama ng aking mahal na Lola. Ang Purgatoryo at Impyerno ay pareho lang.  Masakit tanggapin nga naman ang Katotohanan.  Ito ang sinasabi ni Kristo Hesus;

Pahayag 22:12-16  “Makinig kayo!” wika ni Jesus. “Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang Simula at ang Wakas.”

Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay-tao, mga sumasamba sa diyus-diyusan, at mga sinungaling – sa salita at sa gawa.

Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David, ako ang maningning na tala sa umaga.”

O, ano, ang mga sumasamba ba sa mga diyus-diyusan ay pupunta sa langit? HINDI! Alamin n’yo ang inyong kasalanan at magpakumbaba kayong humingi ng tawad kay Hesu Kristo.  Huwag kayong humingi ng tawad sa akin, baka maging katulad kayo ni Birhen Maria n’yo, patutuwarin ko!

Ang mga Pari, Obispo at Madre ng Roma Katolika ay mga Sinungaling at nagtuturo sa mga tao sa pagsamba ng diyus-diyusan.  Sila ay mga malalaswa, mga “sexually immoral!”

Nasa Biblia ba ‘yang mga sinasabi ko na ang mga PARI, OBISPO AT MADRE ay mahilig sa KANTOT o IYOT? Hindi nag-aasawa, ‘yon pala’y para makarami ng Titi o Puki!

Roma 1:21-32 Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.

Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.

Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki; ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito’y nakakahiya, kaya’t hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilamg lisyang gawain.

Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, nahumaling sa pagpatay, pagtatalo,, at pagdaraya. Sila’y masisitsit, mapanirang-puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba’y gumagawa ng gayon.

Kailan ba sumisibol ang mga kasong “Child Molestation?” Mga 2008 lang, 2007 ko ginawa ‘yong “Purgatorian Barbeque”.  Kinakasohan na ng mga biktima ang mga Pari at Obispo dahil nagkakalakas loob na sila at meron nang maraming kakampi!  Pero ‘yang mga ginagawa ng mga Pari at Obispo na paninipsip ng Titi ay noon pa! Ginagawa na rin ‘yan ng mga Kastila noong 15th century.  Dito rin sa Australia, ganoon din ang nangyari. Noong pagpasok ng mga British dito kasama ‘yang mga Pari.

Sasabihin mong mga Pari at Obispo lamang ang mga hangal? Check mo sa website ko, sa LINKS SECTION. Nasa 70 ang links doon na maaring pindotin, pero 19 lang ang Sex Videos. Makikita mo kung paano pinasak ng Madre ang crucifix sa kanyang Pekpek!  Karamihan sa kanila ay tatlo ang butas – Three Holes! Isusubo ang Borat sa bunganga, i-dribble sa Pekpek, itatai sa Katipot! Kung makapagdamit ang mga siraulong ‘to akala mo’y hindi makapagbasag ng baso, ‘yon pala’y mga salbahe! ‘Yon pala’y malakas mang-api at kasagwat sa mga mamamatay-tao! Welga ng mga Komunista sa atin, kasamang mga ‘yan!

Tama si YANO, sabi niya, “Banal Na Aso, Santong Kabayo, Natatawa Ako, hi hi hi hi!”  Bigyan natin ng bahagyang variation, “Pokpok Na Aso, Bading Na Kabayo, Natatawa Ako, hi hi hi hi!” Ayos ba?

‘Yong mga anak mayaman sa Cebu na nag-aaral sa University of San Carlos (USC), sexy halos litaw ang singit kapag makapagpalda. Naka-coche kaya lang kapag malapit nang Prelim o Mid-term Exam, magbibigay na ‘yan ng senyales na nagsasabing, “My Puki is now open for business.” Sa Philippine Women’s University (PWU) sa Maynila daw ang mga babae ay magpapalabas ng panyong pula. Pero para-paraan lang naman ‘yan, di ba?

Kung ganoon, kapag ang mga estudyanteng pa-sexy at mga Madre ng University of San Carlos (USC), San Jose Recoletos (USJ-R), Colegio de Immaculada Concepcion,   atbp. mga Catholic Universities sa Cebu City ay bababa sa Jeep, sasabihin dapat, “Lugar lang, Pokpok is comin’ down!” Aha ha ha ha!

Sa Manila, kung ang mga pa-sexy na mga estudyante at mga Madre ng University of Sto. Tomas (UST), La Salle, San Beda, atbp. Catholic Universities, sasabihin dapat, “Mama para d’yan lang sa tabi, Ako’y natatai, Tai na ibang klase!” Ahuk huk huk! Tama si SIAKOL!  Pero huwag nating kalilimutan si Freddie Aguilar. Meron siyang girlfriend ngayon na 16 years old sa edad niyang 60.  Ang maipayo ko lang, “Ipaglalaban mo hanggang sa dulo ng mundo, Viagrang doce-docena banatan mo!” Ahah ha ha! Okay, yan Ka Freddie, Livin’ La Cambio Loco!  Ikaw ang paborito ko sa Balagtasan.  Check mo kaya ito, “Itlog ng Santo Papa, sa ‘yo ba’y mahalaga? Puday ni Birhen Maria, malaki ba’t bumabaho pa?  Okay ba Ka Freddie?

Si Janet Napoles Lim pala ay maihahambing kay Birhen Maria. Si Virgin Mary nagsasabing, “I gave you my son.”  Si Janet Napoles Lim ay makapagsabing, “I give you my daughter.” Ahek hek hek hek!

Ang mga Tagalog, kapag nadulas, sasabihing, “Ay Puki!”  Ang mga Bisaya naman, kapag nagkamali ay pagsabihang, “Belat ka’g sa imong ina!”

Sinasabing ang Parusa sa pagsamba ng diyus-diyusan ay kamatayan, nguni’t patuloy pa ring ginagawa ito ng mga Pari, Obispo at Madre ng Roma Katolika. Sila’y nagagalak kapag ginawa rin ng 82 milyones ka Filipino.

Kayo ba ay kakampi ko o kalaban?

LAYUAN N’YO NA ANG ROMA KATOLIKA, HUWAG NA KAYONG BASTOS! HUWAG MAGPADALA SA MGA MALILIBOG NA KAAWAY NG DIYOS!

Sapat na ang mga Bible Verses na ipinahayag ko sa aking website.  Hindi mo na kailangang pumunta sa alinmang Simbahan upang matuto.  Kayo ay inilalapit ko kay Kristo Hesus mismo!  Si John, The Baptist ba ay nagtayo ng Simbahan? Hindi, ibinigay niya ang kanyang mga disipulo doon kay Kristo. Ito rin ang ginagawa ko. Wala akong balak magtayo ng Simbahan. Inihahanda ko ang pagbalik ni Hesu Kristo!

HINDI KO KAYO HINUHOTHOTAN! KUNG AYAW N’YO AKONG TULONGAN E, DI HUWAG!  WALA NAMAN KAYONG BALAK BUMILI NG CD.  AYAW N’YO NGANG MAKINIG SA MGA KANTA KO, E!

7 bilyon ka tao ang nangangailangan sa Salita Ng Diyos, kasama d’yan ang mga Born Tangé at Born Sinungaling.  Magaling daw sila sa Biblia, ‘yon pala’y saksakan ng mali! Mahusay daw silang magdasal, ‘yon pala’y ang dinadasal hindi maibigay ng Diyos. Biro mo pinapatanggal ang lahat ng “Curse” dito sa mundo, e di wala nang karapatang maghusga ang Diyos! Kaya nga kinu-Curse ng Diyos dahil mga Tigas Ulo, tapos ipapatanggal ang Curse. Ang bait n’yo naman, sana’y kunin na kayo ni Lord!

O ANO, PAKABAIT KAYO, HA? Aha ha ha ha!