Sunday, 1 February 2015

KAMATAYAN ANG HATOL SA KASALANANG PAGSASAMBA SA MGA REBULTO'T DIYUS-DIYUSAN!

ni Kuya Raul Morales, World's Greatest Evangelist http://www.dtcele.com.au/raul-morales

KASALANAN ANG PAGSASAMBA KINA BIRHEN MARIA, BLACK NAZARENE, STO. NIÑO, LADY OF PEÑAFRANCIA, LADY OF THE RULE, SAN PEDRO CALUNGSOD, SAN LORENZO RUIZ, LADY OF LOURDES, LADY OF MT. CARMEL, LADY OF FATIMA, LADY OF GUADALUPE, IMMACULATE CONCEPCION, ATBP.

KAMATAYAN ang PARUSA sa KASALANANG ito! http://www.dtcele.com.au/downloads/3021480/GALIT+ANG+DIYOS+SA+SAMBAYANANG+FILIPINO+DAHIL+SA+MGA+RELIHIYON+NITO%281%29.pdf

Kaya magsisi ka na, huwag magmatigas ng ulo! Huwag magmamarunong, huwag magbobogok-bogokan!

SI MARIA NA NAGING INA NI KRISTO HESUS AY TAO LAMANG. KASALANAN ANG SAMBAHIN SIYA!
Si Hesu Kristo Lamang Ang Sasambahin Sa Espiritu At Katotohanan, Hindi Sa Rebulto At Kasinungalingan!

LUMAYAS KA NA MULA ROMA KATOLIKA!
Sa Mata Ng Diyos At Tao Nakakahiya Ka!

Hindi ko sinasabing mag-Igleng (INC) ka o mag-Muslim. Ang pagsunod kay Hesu Kristo ay hindi nangangahulogang sumapi ka ng Relihiyon. Sa ngayon, karamihan d'yan ay "Racketeering" o "Religious Scam".

Bibigyan din tayo ng Diyos ng pagkakataong turukan ng mantika ang mga Muslim at paluin ng Walis Tingting ang mga Igleng!

PURIHIN ANG DIYOS!
http://ulraxnsydney.blogspot.com.au/2012/12/help-destroy-satans-fortresses-and.html?m=1